میمون گریزپا پلیس را به دردسر انداخت

ویدیوها. میمون گریزپا پلیس را به دردسر انداخت

در مکزیکوسیتی یک میمون کوچک که از ملکی خصوصی فرار کرده بود پلیس و مأموران آتش‌نشانی را به دردسر انداخت و توجه دوربین‌ها را به خود جلب کرد.

در مکزیکوسیتی یک میمون کوچک که از ملکی خصوصی فرار کرده بود پلیس و مأموران آتش‌نشانی را به دردسر انداخت و توجه دوربین‌ها را به خود جلب کرد.

تازه‌ترین ویدیو