پشتیبانی شهردار نیویورک از دانش‌آموزان مخالف تفنگ

پشتیبانی شهردار نیویورک از دانش‌آموزان مخالف تفنگ

بیل دو بلازیو شهردار نیویورک با حضور در جمع دانش‌آموزان دبیرستانی معترض به حمل سلاح از آنان خواست به مبارزه خود در این راه ادامه دهند. وی افزود : «ما به رهبری شما نیاز داریم.»

بیل دو بلازیو شهردار نیویورک با حضور در جمع دانش‌آموزان دبیرستانی معترض به حمل سلاح از آنان خواست به مبارزه خود در این راه ادامه دهند. وی افزود : «ما به رهبری شما نیاز داریم.»

روز چهارشنبه شماری از دانش‌آموزان دبیرستانی نیویورک برای ابراز همبستگی با قربانیان تیراندازی در دبیرستانی در فلوریدا، تظاهرات کردند.

تازه‌ترین ویدیو