ویدئوهای بدون شرح هفته با یورونیوز؛ از پنگوئن‌های قطبی تا نجات کودک مصری

ویدیوها. ویدئوهای بدون شرح هفته با یورونیوز؛ از پنگوئن‌های قطبی تا نجات کودک مص

با تصاویر بدون شرح هفته‌ای که گذشت در قطب جنوب به پنگوئن‌ها سری می‌زنم، سپس به یونان می رویم و در کانادا به تماشای تصاویر زیبای ریزش آبشاری از برف می‌نشینیم. در آب‌های بالی اندونزی شنای سفره ماهی در میان زباله‌های دریایی را می بینیم...و نفس گیر‌تر از همه، نجات کودک مصری توسط سه مامور پلیس را به نظاره می‌نشینیم، پسربچه‌ای که ظاهرا از بالکن طبقه سوم ساختمانی سقوط می‌کند و ضرب ناشی از سقوط کودک اگرچه برای لحظاتی پلیسی را که برای گرفتن او آغوش گشوده نقش بر زمین می کند اما در پایانی خوش، نه مامور پلیس آسیبی می‌بیند و نه به کودک گزندی می رسد.

با تصاویر بدون شرح هفته‌ای که گذشت در قطب جنوب به پنگوئن‌ها سری می‌زنم، سپس به یونان می رویم و در کانادا به تماشای تصاویر زیبای ریزش آبشاری از برف می‌نشینیم. در آب‌های بالی اندونزی شنای سفره ماهی در میان زباله‌های دریایی را می بینیم...و نفس گیر‌تر از همه، نجات کودک مصری توسط سه مامور پلیس را به نظاره می‌نشینیم، پسربچه‌ای که ظاهرا از بالکن طبقه سوم ساختمانی سقوط می‌کند و ضرب ناشی از سقوط کودک اگرچه برای لحظاتی پلیسی را که برای گرفتن او آغوش گشوده نقش بر زمین می کند اما در پایانی خوش، نه مامور پلیس آسیبی می‌بیند و نه به کودک گزندی می رسد.

تازه‌ترین ویدیو