ارتش هند رکورد دار سوار کردن بیشترین افراد بر روی یک موتورسیکلت

ویدیوها. ارتش هند رکورد دار سوار کردن بیشترین افراد بر روی یک موتورسیکلت

سربازان ارتش هند رکورد جهانی بیشترین تعداد افراد سوار شده بر یک موتور را شکستند.

سربازان ارتش هند رکورد جهانی بیشترین تعداد افراد سوار شده بر یک موتور را شکستند.

یکشنبه، نوزدهم نوامبر، ۵۸ نفر از تیم نمایش موتورسیکلت ارتش هند (طوفان)، در شهر بنگلور جنوبی روی یک موتور سوار شده و فاصله ۱/۲ کیلومتری را طی کردند.

این افراد که لباسهایشان به رنگ پرچم هند بود، پس از شش ماه آموزش و تمرین از جمله رژیم غذایی سخت موفق به شکستن آخرین رکورد خود در سال ۲۰۱۳ شدند.

تیم طوفان در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت. اولین رکورد ثبت شده آنها در گینس ۲۰ نفر بود که در سال ۲۰۱۳ با ۵۴ نفر شکسته شد.

تازه‌ترین ویدیو