آمریکا؛ قایق‌سواری در کدو
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آمریکا؛ قایق‌سواری در کدو

تولیدکنندگان کدو روز شنبه در شهر توالتین واقع در ایالت اورگن با کدوهای خود قایق‌سواری کردند. هرساله، در پایان فصل برداشت، تولیدکنندگان بزرگ‌ترین کدوهای خود را انتخاب می کنند، داخل آن‌را خالی کرده و برای آزمایش شناور بودن کدو، آن‌را به آب می‌اندازند. امسال، علی‌رغم بارش باران زیاد، هزاران نفر برای دیدن این نمایش حضور داشتند.

تولیدکنندگان کدو روز شنبه در شهر توالتین واقع در ایالت اورگن با کدوهای خود قایق‌سواری کردند. هرساله، در پایان فصل برداشت، تولیدکنندگان بزرگ‌ترین کدوهای خود را انتخاب می کنند، داخل آن‌را خالی کرده و برای آزمایش شناور بودن کدو، آن‌را به آب می‌اندازند. امسال، علی‌رغم بارش باران زیاد، هزاران نفر برای دیدن این نمایش حضور داشتند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست