برگزای جشن سایه‌بان‌ها در بیت المقدس

برگزای جشن سایه‌بان‌ها در بیت المقدس

هزاران یهودی روز یکشنبه هشتم اکتبر در جشن «سوکوت» یا جشن سایه‌بان‌ها شرکت کردند. این مراسم درپای دیوار ندبه در بیت المقدس برگزار شد. جشن سایه‌بان‌ها به مناسبت خروج بنی اسرائیل از مصر و به‌نشانه بیرون آمدن از بندگی به سایه‌بان آزادی است.

هزاران یهودی روز یکشنبه هشتم اکتبر در جشن «سوکوت» یا جشن سایه‌بان‌ها شرکت کردند. این مراسم درپای دیوار ندبه در بیت المقدس برگزار شد. جشن سایه‌بان‌ها به مناسبت خروج بنی اسرائیل از مصر و به‌نشانه بیرون آمدن از بندگی به سایه‌بان آزادی است.

تازه‌ترین ویدیو