تابستان و آب تنی فیل ها در باغ وحش وین

ویدیوها. تابستان و آب تنی فیل ها در باغ وحش وین

فیل های باغ وحش وین از استخر جدیدی که برایشان ساخته شده راضی هستند.

فیل های باغ وحش وین از استخر جدیدی که برایشان ساخته شده راضی هستند.

ساخت استخر بزرگ برای فیل ها درست به موقع، در اوج گرمای تابستان به پایان رسید. انتظار می رود درجه حرارت هوای این هفته در اتریش به ۳۷ برسد و از این رو آب تنی در این گرما بسیار دلپذیر است، حتی برای حیوانات.

حجم آبی که در استخر فیل های باغ وحش وین ریخته شده با گنجایش ۱۵۰۰وان حمام برابر است. مسیری نیز برای قدم زدن فیل ها در میان آب در نظر گرفته شده تا مجبور نشوند برای گردش از آب خارج شوند.

تازه‌ترین ویدیو