آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزو در ایتالیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزو در ایتالیا

آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزوو در منطقه‌ای که آتش فشانی به همین نام وجود دارد، ۶۰۰ آتش نشان و امدادگر را بسیج کرده است.

آتش سوزی وسیع در پارک ملی وزوو در منطقه‌ای که آتش فشانی به همین نام وجود دارد، ۶۰۰ آتش نشان و امدادگر را بسیج کرده است.

شدت این آتش سوزی بهه حدی است که از ناپل و شهرهای اطراف آن ستون‌های بزرگ دود نمایان است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست