لذت از طراوت آب در گرمای هوای پاریس

لذت از طراوت آب در گرمای هوای پاریس

گرمای شدید هوا در شهر پاریس، پایتخت فرانسه و رسیدن دما در روز سه شنبه به ۳۵ درجه سانتیگراد نیز نتوانست مانع بازدید گردشگران از مناطق تاریخی و دیدنی شهر شود.

گرمای شدید هوا در شهر پاریس، پایتخت فرانسه و رسیدن دما در روز سه شنبه به ۳۵ درجه سانتیگراد نیز نتوانست مانع بازدید گردشگران از مناطق تاریخی و دیدنی شهر شود.

حوضچه‌های آب که در سراسر پاریس دیده می شوند هم این فرصت را به گردشگران دادند که بتوانند برای دمی از طراوت هوا در کنار حوضچه‌ها استفاده کرده و گاه حتی پا به درون آب بگذارند.

در این روزهای گرم، دیدن نوجوانان و کودکانی که در حوضچه‌ها در حال آب بازی هستند امری عادی است.

گردشگران می گویند همچنان مصمم به لذت بردن از زیبایی‌های پاریس هستند و البته به اقدامات احتیاطی همچون نوشیدن آب و بودن در سایه نیز توجه می کنند.

گرمای هوا در این هفته همچنان ادامه دارد و پیش بینی شده است که دما در شهر پاریس به ۳۶ درجه سانتیگراد برسد.

تازه‌ترین ویدیو