اعتراض مخالفان ونزوئلایی به بانک گلدمن ساکس

ویدیوها. اعتراض مخالفان ونزوئلایی به بانک گلدمن ساکس

پس از آنکه بانک گلدمن ساکس اعلام کرد بخشی از بدهیهای دولت ونزوئلا را می بخشد مخالفان دولت ونزوئولا در مقابل مقر این بانک در نیویورک دست به تظاهرات زدند. تاکنون پنجاه نفر در ناآرامیهای دو ماه اخیر در ونزوئلا بدست ماموران دولتی کشته شده اند.

پس از آنکه بانک گلدمن ساکس اعلام کرد بخشی از بدهیهای دولت ونزوئلا را می بخشد مخالفان دولت ونزوئولا در مقابل مقر این بانک در نیویورک دست به تظاهرات زدند. تاکنون پنجاه نفر در ناآرامیهای دو ماه اخیر در ونزوئلا بدست ماموران دولتی کشته شده اند.

تازه‌ترین ویدیو