تظاهرات سراسری در ونزوئلا

ویدیوها. تظاهرات سراسری در ونزوئلا

مخالفان دولت ونزوئلا یک‌بار دیگر روز دوشنبه در سراسر این کشور به خیابان آمدند. هزاران تن از شهروندان ونزوئلایی در کاراکاس راهپیمایی کرده و با مقابله نیروهای ضد شورش رو به رو شدند. پلیس با خودروی آب‌پاش و گازاشک‌آور با معترضان برخورد کردند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور امیدوار است که شهروندان نامزدهایی را این هفته برگزیند که مجلس ملی قانون اساسی را رهبری کنند. این مجلس مسوولیت بازنویسی قانون اساسی را در ماه ژوئیه برعهده خواهد داشت. اپوزیسیون نیز خواستار انتخابات زودهنگام برای انتخاب ریاست جمهوری و نیز آزاد شدن زندانیان سیاسی است.

مخالفان دولت ونزوئلا یک‌بار دیگر روز دوشنبه در سراسر این کشور به خیابان آمدند. هزاران تن از شهروندان ونزوئلایی در کاراکاس راهپیمایی کرده و با مقابله نیروهای ضد شورش رو به رو شدند. پلیس با خودروی آب‌پاش و گازاشک‌آور با معترضان برخورد کردند. نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور امیدوار است که شهروندان نامزدهایی را این هفته برگزیند که مجلس ملی قانون اساسی را رهبری کنند. این مجلس مسوولیت بازنویسی قانون اساسی را در ماه ژوئیه برعهده خواهد داشت. اپوزیسیون نیز خواستار انتخابات زودهنگام برای انتخاب ریاست جمهوری و نیز آزاد شدن زندانیان سیاسی است.

تازه‌ترین ویدیو