توقف قایق حامل پناهجویان از سوی گارد ساحلی لیبی

ویدیوها. توقف قایق حامل پناهجویان از سوی گارد ساحلی لیبی

گارد ساحلی لیبی قایق حامل ۵۶۲ پناهجوی آفریقایی را در آبهای ساحل این کشور و در حالی که راهی اروپا بودند، متوقف کرد.

گارد ساحلی لیبی قایق حامل ۵۶۲ پناهجوی آفریقایی را در آبهای ساحل این کشور و در حالی که راهی اروپا بودند، متوقف کرد.

تازه‌ترین ویدیو