مسابقه سنتی غلطاندن پنیر در بریتانیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

مسابقه سنتی غلطاندن پنیر در بریتانیا

در اول ماه مه به سنت هرساله در منطقه استیلتون بریتانیا، مسابقه قهرمانی غلطاندن پنیر برگزار شد.

در اول ماه مه به سنت هرساله در منطقه استیلتون بریتانیا، مسابقه قهرمانی غلطاندن پنیر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مسابقه در تلاش بودند تا در غلطاندن پنیر چوبی ویژه ای در خیابانهای استیلتون به یکدیگر کمک کنند. بسیاری از شرکت کنندگان در این مسابقه، به همین مناسبت ماسک به صورت گذاشتند و لباس های ویژه ای به تن کردند.

این مسابقه با حضور صدها تماشاگر در سه بخش جوانان، مردان و زنان برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست