تولد گونه نادری از میمون در نئواورلئان

تولد گونه نادری از میمون در نئواورلئان

تولد نوع نادری از میمون بی شست سیاه و سفید در باغ وحش «اودوبون» در نئواورلئان بازدیدکنندگان زیادی را به این باغ وحش کشانده است. این میمون که «اوآ» (Ua) نام دارد روز ۱۷ مارس در این باغ وحش بدنیا آمد.

تولد نوع نادری از میمون بی شست سیاه و سفید در باغ وحش «اودوبون» در نئواورلئان بازدیدکنندگان زیادی را به این باغ وحش کشانده است. این میمون که «اوآ» (Ua) نام دارد روز ۱۷ مارس در این باغ وحش بدنیا آمد.

میمون بی شست سیاه و سفید از جمله حیواناتی است که در معرض خطر انقراض است.

تازه‌ترین ویدیو