درگیری مخالفان دولت با نیروهای پلیس در کشمیر
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

درگیری مخالفان دولت با نیروهای پلیس در کشمیر

دانشجویان مخالف دولت هند با نیروهای پلیس در کشمیر هند درگیر شدند.اعتراض های دانشجویان علیه دولت پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی هفته گذشته کلاس های دانشگاه در منطقه هیمالیا در کشمیر را تعلیق کردند. بر اساس گزارش ها تعدادی از دانشجویان مجروح شده اند.

دانشجویان مخالف دولت هند با نیروهای پلیس در کشمیر هند درگیر شدند.
اعتراض های دانشجویان علیه دولت پس از آن آغاز شد که نیروهای دولتی هفته گذشته کلاس های دانشگاه در منطقه هیمالیا در کشمیر را تعلیق کردند. بر اساس گزارش ها تعدادی از دانشجویان مجروح شده اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست