مسابقه رنگارنگ دوی پنج کیلومتر در پاریس

ویدیوها. مسابقه رنگارنگ دوی پنج کیلومتر در پاریس

روز یکشنبه (۱۶ آوریل) هزاران نفر در مسابقه پنج کیلومتری «دوی رنگین» در کنار رود سن در پاریس، پایتخت فرانسه شرکت کردند. در پایان این مسابقه پیش از جشن و شادی در برابر برج ایفل، روی شرکت کنندگان گردهای رنگین ریخته شد.

روز یکشنبه (۱۶ آوریل) هزاران نفر در مسابقه پنج کیلومتری «دوی رنگین» در کنار رود سن در پاریس، پایتخت فرانسه شرکت کردند. در پایان این مسابقه پیش از جشن و شادی در برابر برج ایفل، روی شرکت کنندگان گردهای رنگین ریخته شد.

مسابقه دوی رنگین بزرگترین مسابقه دو است که در جهان برگزار می شود. بیش از ۶ میلیون دونده از ۳۵ کشور سرتاسر دنیا تا کنون در این مسابقات شرکت کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو