جاری شدن سیل در پرو

ویدیوها. جاری شدن سیل در پرو

جاری شدن سیل در شمال غربی پرو هزاران نفر از ساکنان این منطقه را با مشکل مواجه کرده است. این سیل در پی بالا آمدن آب رودخانه پیورا و جاری شدن آن در سطح شهر اتفاق افتاد. دولت پرو در این منطقه وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.

جاری شدن سیل در شمال غربی پرو هزاران نفر از ساکنان این منطقه را با مشکل مواجه کرده است. این سیل در پی بالا آمدن آب رودخانه پیورا و جاری شدن آن در سطح شهر اتفاق افتاد. دولت پرو در این منطقه وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.

تازه‌ترین ویدیو