شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون روز سنت پاتریک را جشن گرفتند

ویدیوها. شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون روز سنت پاتریک را جشن گرفتند

شاهزاده ویلیام، نوه ملکه بریتانیا و کیت میدلتون، همسرش همزمان با روز ملی ایرلند (۱۷ مارس برابر با جشن سنت پاتریک) به سربازان شبدر ایرلندی هدیه دادند.

شاهزاده ویلیام، نوه ملکه بریتانیا و کیت میدلتون، همسرش همزمان با روز ملی ایرلند (۱۷ مارس برابر با جشن سنت پاتریک) به سربازان شبدر ایرلندی هدیه دادند.

این مراسم که با رژه نیروهای نظامی همراه بود در میدان هانزلو در حومه لندن برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو