برف بازی پانداهای قرمز

ویدیوها. برف بازی پانداهای قرمز

پانداهای قرمزی که در باغ وحش “میلبروک” در شمال شرق آمریکا نگهداری می شوند در حال برف بازی و لذت از برف و یخبندان دیرهنگام در این منطقه هستند.

پانداهای قرمزی که در باغ وحش “میلبروک” در شمال شرق آمریکا نگهداری می شوند در حال برف بازی و لذت از برف و یخبندان دیرهنگام در این منطقه هستند.

تازه‌ترین ویدیو