پناهجویان در مرز پوشیده از برف مجارستان در رویای رسیدن به اروپا هستند

ویدیوها. پناهجویان در مرز پوشیده از برف مجارستان در رویای رسیدن به اروپا هستند

گزارشگر رای نیوز۲۴، شبکه خبری ایتالیایی به هورگوس در مرز میان صربستان و مجارستان رفته است؛ گذرگاه مرزی که روزانه به تنها۲۰ پناهجو اجازه عبور از مرز و ورود به مجارستان داده می شود. پناهجویانی که به هر آب و آتشی زده اند تا خود را به اروپا برسانند با سرمای زمستان دست و پنجه نرم می کنند.

گزارشگر رای نیوز۲۴، شبکه خبری ایتالیایی به هورگوس در مرز میان صربستان و مجارستان رفته است؛ گذرگاه مرزی که روزانه به تنها۲۰ پناهجو اجازه عبور از مرز و ورود به مجارستان داده می شود. پناهجویانی که به هر آب و آتشی زده اند تا خود را به اروپا برسانند با سرمای زمستان دست و پنجه نرم می کنند.

تازه‌ترین ویدیو