سنت شناکردن در روز کریسمس در دریاچه سرپنتین لندن
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

سنت شناکردن در روز کریسمس در دریاچه سرپنتین لندن

اعضای کلوب شنای سرپنتین به سنت هرساله، روز کریسمس را با شیرجه زدن در دریاچه سرپنتین در هاید پارک لندن جشن می گیرند.

اعضای کلوب شنای سرپنتین به سنت هرساله، روز کریسمس را با شیرجه زدن در دریاچه سرپنتین در هاید پارک لندن جشن می گیرند.

شناگران که از گروه های سنی مختلف هستند، توسط مردی که در حال نواختن نیانبان (ساز سنتی اسکاتنلند) است به سمت سکوی شنا هدایت می شوند. پس از پایان شنا، از آنها با نوشیدنی داغ پذیرایی می شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست