مه شدید در چند شهر چین

مه شدید در چند شهر چین

مقامات چین بزرگراههای چند شهر این کشور را به دلیل غلظت مه بستند. غلظت مه به حدی است که شعاع دید به کمتر از ۱۰۰ متر رسیده است.

مقامات چین بزرگراههای چند شهر این کشور را به دلیل غلظت مه بستند. غلظت مه به حدی است که شعاع دید به کمتر از ۱۰۰ متر رسیده است.

تازه‌ترین ویدیو