کوبا؛ دانشجویان در اندوه درگذشت فیدل کاسترو

ویدیوها. کوبا؛ دانشجویان در اندوه درگذشت فیدل کاسترو

در هاوانا، دهها دانشجو در دانشگاه سابق فیدل کاسترو تجمع کردند تا غم و اندوه خود را از مرگ رهبر انقلاب کوبا به نمایش بگذارند.

در هاوانا، دهها دانشجو در دانشگاه سابق فیدل کاسترو تجمع کردند تا غم و اندوه خود را از مرگ رهبر انقلاب کوبا به نمایش بگذارند.

تازه‌ترین ویدیو