Eventsمناسبت هاپادکست
Loader

Find Us

نیایش پاپ همراه با فقرا

ویدیوها. نیایش پاپ همراه با فقرا

رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه در مراسمی در واتیکان میزبان ۶ هزار فقیر و بی خانمان اروپایی بود. در این مراسم از تمام افراد با مذاهب متفاوت دعوت شده بود که در مراسم سال مقدس رحمت و شکرگزاری حضور یابند. این ابتکار نه برای تغییر مذهب افراد بلکه برای نشان دادن این واقعیت صورت گرفته که مردمی که در حاشیه جامعه زندگی می کنند چه وضعیتی دارند.

رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه در مراسمی در واتیکان میزبان ۶ هزار فقیر و بی خانمان اروپایی بود. در این مراسم از تمام افراد با مذاهب متفاوت دعوت شده بود که در مراسم سال مقدس رحمت و شکرگزاری حضور یابند. این ابتکار نه برای تغییر مذهب افراد بلکه برای نشان دادن این واقعیت صورت گرفته که مردمی که در حاشیه جامعه زندگی می کنند چه وضعیتی دارند.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی