حمام کردن مردم و سربازان در یکی از چشمه های شهر حمام العلیل

ویدیوها. حمام کردن مردم و سربازان در یکی از چشمه های شهر حمام العلیل

در کنار رودخانه دجله و در آب گل آلود یکی از چشمه های شهر حمام العلیل که به تازگی از دست داعش آزاد شده است، نیروهای پلیس عراق، سربازان و جوانان محلی در حال حمام گرفتن و آب تنی هستند.

در کنار رودخانه دجله و در آب گل آلود یکی از چشمه های شهر حمام العلیل که به تازگی از دست داعش آزاد شده است، نیروهای پلیس عراق، سربازان و جوانان محلی در حال حمام گرفتن و آب تنی هستند.

ساکنان این منطقه می گویند گه داعش به مدت دو سال آب تنی در این چشمه ها را برای آنها ممنوع کرده بود.

تازه‌ترین ویدیو