حفظ نمادهای مذهبی پس از زمین لرزه نورچا در ایتالیا

ویدیوها. حفظ نمادهای مذهبی پس از زمین لرزه نورچا در ایتالیا

در این ویدئو آتش نشان ایتالیایی پس از تخریب و ویرانی که زمین لرزه ۶.۵ ریشتری در شهر نورچا به بار آورد، صلیب ها، مجسمه ها و تابلوهایی را که مضمون و درونمایه ای مذهبی دارند از کلسیای شهر خارج می کنند تا در صورت ریزش کل بنای کلیسا در امان باشند.

در این ویدئو آتش نشان ایتالیایی پس از تخریب و ویرانی که زمین لرزه ۶.۵ ریشتری در شهر نورچا به بار آورد، صلیب ها، مجسمه ها و تابلوهایی را که مضمون و درونمایه ای مذهبی دارند از کلسیای شهر خارج می کنند تا در صورت ریزش کل بنای کلیسا در امان باشند.

تازه‌ترین ویدیو