سوگواری مردم تایلند در پی مرگ پادشاه

ویدیوها. سوگواری مردم تایلند در پی مرگ پادشاه

در پی اعلام مرگ پادشاه تایلند هزاران نفر از مردم این کشور به خیابان ها و معابد رفتند و مراسم سوگواری برگزار کردند. بسیاری از سوگواران تصاویری از پادشاه متوفی در دست داشتند.

در پی اعلام مرگ پادشاه تایلند هزاران نفر از مردم این کشور به خیابان ها و معابد رفتند و مراسم سوگواری برگزار کردند. بسیاری از سوگواران تصاویری از پادشاه متوفی در دست داشتند.

تازه‌ترین ویدیو