نجات۶۰۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه تنها طی یک روز

ویدیوها. نجات۶۰۰۰ پناهجو در دریای مدیترانه تنها طی یک روز

گارد ساحلی ایتالیا می گوید طی عملیاتی در آبهای لیبی ۶۰۵۵ پناهجوی گرفتار را نجات داده است. در همین اجساد نه پناهجوی دیگر از آب گرفته شدند. پناهجویان عمدتا سومالیایی و اریتره ای از سواحل لیبی سوار بر قایق هایی بدون ایمنی برای زندگی بهتر عازم اروپا بودند.

گارد ساحلی ایتالیا می گوید طی عملیاتی در آبهای لیبی ۶۰۵۵ پناهجوی گرفتار را نجات داده است. در همین اجساد نه پناهجوی دیگر از آب گرفته شدند. پناهجویان عمدتا سومالیایی و اریتره ای از سواحل لیبی سوار بر قایق هایی بدون ایمنی برای زندگی بهتر عازم اروپا بودند.

تازه‌ترین ویدیو