دعوای نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان در تلویزیون
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

دعوای نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان در تلویزیون

نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان روز چهارشنبه در یک برنامه گفت و گوی تلویزیونی به مشاجره و سپس زد و خورد پرداختند. نامزدهای جنبش دموکراتیک و بلوک صنایع سیاسی هنگام پخش زنده این برنامه به یکدیگر ناسزا گفتند. این مشاجره لفظی به درگیری فیزیکی انجامید. انتخابات سراسری گرجستان روز هشتم اکتبر برگزار می شود.

نامزدهای انتخابات پارلمانی گرجستان روز چهارشنبه در یک برنامه گفت و گوی تلویزیونی به مشاجره و سپس زد و خورد پرداختند. نامزدهای جنبش دموکراتیک و بلوک صنایع سیاسی هنگام پخش زنده این برنامه به یکدیگر ناسزا گفتند. این مشاجره لفظی به درگیری فیزیکی انجامید. انتخابات سراسری گرجستان روز هشتم اکتبر برگزار می شود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست