اعتراض کنشگران صلح سبز در ژنو

ویدیوها. اعتراض کنشگران صلح سبز در ژنو

کنشگران وابسته به سازمان «صلح سبز» با برپایی تظاهراتی در ژنو خواستار توقف توافقنامه تجارتی خدمات و نیز پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس-آتلانتیک شدند. این مدافعان محیط زیست چنین طرح های تجاری را برای آینده زمین مفید نمی دانند.

کنشگران وابسته به سازمان «صلح سبز» با برپایی تظاهراتی در ژنو خواستار توقف توافقنامه تجارتی خدمات و نیز پیمان تجاری و سرمایه گذاری ترنس-آتلانتیک شدند. این مدافعان محیط زیست چنین طرح های تجاری را برای آینده زمین مفید نمی دانند.

تازه‌ترین ویدیو