خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی بر روی یخ های گرینلند

ویدیوها. خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی بر روی یخ های گرینلند

یک خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی در گرینلند روی یخ ها با سرعت رانده شد و به نمایش پرداخت. هدف از انتقال این خودروی پرسرعتِ تماما برقی به گرینلند و تصویربرداری از آن، آگاهی رسانی در خصوص تهدیدات ناشی از سوخت های مایع بر محیط زیست، و آب شدن کوهای یخی در قطب شمال است.

یک خودروی مسابقات اتومبیلرانی برقی در گرینلند روی یخ ها با سرعت رانده شد و به نمایش پرداخت. هدف از انتقال این خودروی پرسرعتِ تماما برقی به گرینلند و تصویربرداری از آن، آگاهی رسانی در خصوص تهدیدات ناشی از سوخت های مایع بر محیط زیست، و آب شدن کوهای یخی در قطب شمال است.

تازه‌ترین ویدیو