جشنواره بالن در بریتانیا

ویدیوها. جشنواره بالن در بریتانیا

بزرگترین جشنواره بالن اروپا در بریستول بریتانیا برگزار شد. در این مراسم ویژه ۲۱ بالن حضور داشتند. نزدیک به نیم میلیون نفر طی روزهای ۱۱ تا ۱۴ اوت برای بازدید از این جشنواره آمده بودند.

بزرگترین جشنواره بالن اروپا در بریستول بریتانیا برگزار شد. در این مراسم ویژه ۲۱ بالن حضور داشتند. نزدیک به نیم میلیون نفر طی روزهای ۱۱ تا ۱۴ اوت برای بازدید از این جشنواره آمده بودند.

تازه‌ترین ویدیو