درگیری دانشجویان در پرو با نیروهای پلیس

ویدیوها. درگیری دانشجویان در پرو با نیروهای پلیس

نیروهای پلیس در پرو که تلاش می کردند گروهی از دانشجویان معترض را متفرق کنند، با آنها درگیر شدند. دانشجویان به فساد موجود در نظام آموزشی معترض هستند.

نیروهای پلیس در پرو که تلاش می کردند گروهی از دانشجویان معترض را متفرق کنند، با آنها درگیر شدند. دانشجویان به فساد موجود در نظام آموزشی معترض هستند.

تازه‌ترین ویدیو