آبشار هوکو در چین

آبشار هوکو در چین

با وجود عدم بارش قابل توجه باران در ماه های اخیر، منظره آبشار هوکو همچنان خیره کننده است. این آبشار که دومین آبشار بزرگ چین محسوب می شود در مسیر رود خوانگ خه (رود زرد) و در مرز بین دو استان شانشی و شاآنشی واقع شده است. امسال رود خوانگ خه به دلیل رسوبات موجود بیشتر به رنگ زرد درآمده است.

با وجود عدم بارش قابل توجه باران در ماه های اخیر، منظره آبشار هوکو همچنان خیره کننده است. این آبشار که دومین آبشار بزرگ چین محسوب می شود در مسیر رود خوانگ خه (رود زرد) و در مرز بین دو استان شانشی و شاآنشی واقع شده است. امسال رود خوانگ خه به دلیل رسوبات موجود بیشتر به رنگ زرد درآمده است.

تازه‌ترین ویدیو