Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader

Find Us

جشنواره فانوسها در ژاپن

ویدیوها. جشنواره فانوسها در ژاپن

جشنواره کانتو یکی از بزرگترین جشنواره های تابستانی در شمال شرقی ژاپن محسوب می شود و در شهر آکیتا آغاز شده است. در این جشنواره فانوسهایی بر روی ساقه های نی قرار می گیرند و به نمایش گذاشته می شوند. این جشنواره جهت دعا برای برداشت محصولات فراوان برگزار می شود. امسال بیش از ۲۸۰ ساقه نی تزئین شده با فانوس در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. طول بزرگترین ساقه نی در این جشنواره ۱۲ متر است که ۴۶ فانوس به آن آویخته شده است و ۵۰ کیلوگرم وزن دارد. انتظار می رود حدود یک میلون و ۴۰۰ هزار نفر در این جشنواره چهار روزه شرکت کنند.

جشنواره کانتو یکی از بزرگترین جشنواره های تابستانی در شمال شرقی ژاپن محسوب می شود و در شهر آکیتا آغاز شده است. در این جشنواره فانوسهایی بر روی ساقه های نی قرار می گیرند و به نمایش گذاشته می شوند. این جشنواره جهت دعا برای برداشت محصولات فراوان برگزار می شود. امسال بیش از ۲۸۰ ساقه نی تزئین شده با فانوس در این جشنواره به نمایش گذاشته شد. طول بزرگترین ساقه نی در این جشنواره ۱۲ متر است که ۴۶ فانوس به آن آویخته شده است و ۵۰ کیلوگرم وزن دارد. انتظار می رود حدود یک میلون و ۴۰۰ هزار نفر در این جشنواره چهار روزه شرکت کنند.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی