رکوردی برای سائوپائولو در آستانه المپیک

ویدیوها. رکوردی برای سائوپائولو در آستانه المپیک

بازیهای المپیک که قرار است روز جمعه ۵ اوت (۱۵ مرداد) آغاز شود الهام بخش ۱۵۰ کوهنورد بوده است تا در سائوپائولو دست به ابتکاری بزنند. این گروه با همکاری یکدیگر و با پایین رفتن از پلی در غرب شهر، حلقه های نمادین المپیک را بوجود آوردند.

بازیهای المپیک که قرار است روز جمعه ۵ اوت (۱۵ مرداد) آغاز شود الهام بخش ۱۵۰ کوهنورد بوده است تا در سائوپائولو دست به ابتکاری بزنند. این گروه با همکاری یکدیگر و با پایین رفتن از پلی در غرب شهر، حلقه های نمادین المپیک را بوجود آوردند.

تازه‌ترین ویدیو