سازها و حنجره های چک ها در زادگاه موتزارت

سازها و حنجره های چک ها در زادگاه موتزارت

گروهی از اهل ساز و موسیقی از جمهوری چک برای اجرای برنامه خود در فستیوالی در اتریش تمرین می کنند و آماده می شوند. این فستیوال پنج هفته ای در شهر سالزبورگ برگزار می شود، شهری که زادگاه موتزارت است.

گروهی از اهل ساز و موسیقی از جمهوری چک برای اجرای برنامه خود در فستیوالی در اتریش تمرین می کنند و آماده می شوند. این فستیوال پنج هفته ای در شهر سالزبورگ برگزار می شود، شهری که زادگاه موتزارت است.

تازه‌ترین ویدیو