اوضاع آشفته مونیخ پس از تیراندازی مرگبار جمعه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

اوضاع آشفته مونیخ پس از تیراندازی مرگبار جمعه

این ویدئوی آماتور وحشت و فرار مردم را در محوطه مرکز خرید المپیا در مونیخ پس از آن نشان می دهد که مهاجم به روی رهگذران آتش گشود.

این ویدئوی آماتور وحشت و فرار مردم را در محوطه مرکز خرید المپیا در مونیخ پس از آن نشان می دهد که مهاجم به روی رهگذران آتش گشود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست