ممنوعیت برپایی رژه دگرباشان جنسی در استانبول

ممنوعیت برپایی رژه دگرباشان جنسی در استانبول

در پی ممنوعیت رژه دگرباشان جنسی در ترکیه، پلیس در حال پراکنده کرده شرکت کنندگان در این رژه است. پلیس شماری از مدافعان حقوق دگرباشان جنسی را بازداشت کرد.

در پی ممنوعیت رژه دگرباشان جنسی در ترکیه، پلیس در حال پراکنده کرده شرکت کنندگان در این رژه است. پلیس شماری از مدافعان حقوق دگرباشان جنسی را بازداشت کرد.

تازه‌ترین ویدیو