مرد پل نورد در سیدنی دستگیر شد

ویدیوها. مرد پل نورد در سیدنی دستگیر شد

مردی که روز جمعه از یکی از قوسهای پل بندرگاه سیدنی بالا رفته بود دستگیر شد. بنا به گزارش رسانه های محلی، مرد مورد نظر از تاکسی پیاده و شروع به بالا رفتن از پل کرده بود.

مردی که روز جمعه از یکی از قوسهای پل بندرگاه سیدنی بالا رفته بود دستگیر شد. بنا به گزارش رسانه های محلی، مرد مورد نظر از تاکسی پیاده و شروع به بالا رفتن از پل کرده بود.

در نهایت این فرد ساعت ده و پنجاه دقیقه به وقت محلی آغاز به پایین آمدن از پل می کند. هنگام عملیات پلیس، آمد و شد خودروها در زیر پل متوقف شد. پلیس این فرد را دستگیر کرده است.

تازه‌ترین ویدیو