جشن نور در بیت المقدس

ویدیوها. جشن نور در بیت المقدس

در فستیوال نور در بخش قدیمی شهر بیت المقدس دیوارهای شهر تبدیل به تابلویی رنگارنک از نور شده است. گروه های مختلفی از اسرائیل و کشورهای دیگر در این فستیوال حضور دارند. در یکی از ورودی های بخش قدیمی بیت المقدس، ماکت بزرگی از برج ایفل نورافشانی شده است.

در فستیوال نور در بخش قدیمی شهر بیت المقدس دیوارهای شهر تبدیل به تابلویی رنگارنک از نور شده است. گروه های مختلفی از اسرائیل و کشورهای دیگر در این فستیوال حضور دارند. در یکی از ورودی های بخش قدیمی بیت المقدس، ماکت بزرگی از برج ایفل نورافشانی شده است.

تازه‌ترین ویدیو