حفرۀ بزرگ فلورانس خودروها را بلعید

ویدیوها. حفرۀ بزرگ فلورانس خودروها را بلعید

گودالی به طول ۲۰۰ متر که صبح روز چهارشنبه در اثر ریزش خیابان در شهر فلورانس ایتالیا بوجود آمد، حدود ۲۰ خودرو را که در حاشیه رودخانه «ارنو» و در نزدیکی پل مشهور «پونته وکیو» پارک شده بودند در خود بلعید. به گفته شهردار فلورانس این حادثه هیچ تلفاتی به همراه نداشت.

گودالی به طول ۲۰۰ متر که صبح روز چهارشنبه در اثر ریزش خیابان در شهر فلورانس ایتالیا بوجود آمد، حدود ۲۰ خودرو را که در حاشیه رودخانه «ارنو» و در نزدیکی پل مشهور «پونته وکیو» پارک شده بودند در خود بلعید. به گفته شهردار فلورانس این حادثه هیچ تلفاتی به همراه نداشت.

تازه‌ترین ویدیو