جنگ بالش، آخرین جنگ کلمبیا؟

ویدیوها. جنگ بالش، آخرین جنگ کلمبیا؟

صدها نفر از دانشجویان دانشگاه بوگوتا، پایتخت کلمبیا با «جنگ» بالش، پیام صلح فرستادند. آنها ابراز امیدواری کردند که این «جنگ بالش» آخرین جنگ در کلمبیا باشد. دولت این کشور و شبه نظامیان فارک پس از بیش از۵۰ سال مخاصمه مسلحانه از سال ۲۰۱۲ مذاکرات صلح را آغاز کرده اند.

صدها نفر از دانشجویان دانشگاه بوگوتا، پایتخت کلمبیا با «جنگ» بالش، پیام صلح فرستادند. آنها ابراز امیدواری کردند که این «جنگ بالش» آخرین جنگ در کلمبیا باشد. دولت این کشور و شبه نظامیان فارک پس از بیش از۵۰ سال مخاصمه مسلحانه از سال ۲۰۱۲ مذاکرات صلح را آغاز کرده اند.

تازه‌ترین ویدیو