طوفان شدید در رومانی

ویدیوها. طوفان شدید در رومانی

طوفان شدید در کشور رومانی شش خودرو را در جاده ای در مرکز این کشور واژگون کرد. طوفان همچنین باعث شد که رفت و آمد خوردوها با اختلال همراه شود. نیروهای آتش نشانی توانستند به کمک تجهیزات مکش آب، مشکل ترافیکی را حل کنند.

طوفان شدید در کشور رومانی شش خودرو را در جاده ای در مرکز این کشور واژگون کرد. طوفان همچنین باعث شد که رفت و آمد خوردوها با اختلال همراه شود. نیروهای آتش نشانی توانستند به کمک تجهیزات مکش آب، مشکل ترافیکی را حل کنند.

تازه‌ترین ویدیو