دستگیری عامل سوء قصد به یک روزنامه نگار در ترکیه

ویدیوها. دستگیری عامل سوء قصد به یک روزنامه نگار در ترکیه

پلیس ترکیه مرد مسلحی را که دست کم دو بار به سوی جان دوندار، روزنامه نگار سرشناس این کشور شلیک کرده بود، بازداشت کرد. جان دوندار هنگام این سوء قصد در حال ارائه توضیحاتی در مورد پرونده قضایی خود به خبرنگاران بود.

پلیس ترکیه مرد مسلحی را که دست کم دو بار به سوی جان دوندار، روزنامه نگار سرشناس این کشور شلیک کرده بود، بازداشت کرد. جان دوندار هنگام این سوء قصد در حال ارائه توضیحاتی در مورد پرونده قضایی خود به خبرنگاران بود.

به جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه در این حمله که روز جمعه در استانبول رخ داد، آسیبی نرسید. اما در جریان این حادثه یک خبرنگار از ناحیه پا آسیب دید.

جان دوندار به خاطر چاپ گزارشهایی در روزنامه جمهوریت که در آنها دولت ترکیه به قاچاق اسلحه به سوریه متهم شده بود، مورد محاکمه قرار گرفت. او به پنج سال و ده ماه زندان محکوم شد.

تازه‌ترین ویدیو