رنج بی پایان مردم سوریه؛ شهر کلاسه بعد از یک حمله هوایی

ویدیوها. رنج بی پایان مردم سوریه؛ شهر کلاسه بعد از یک حمله هوایی

ویرانی های بر جای مانده از یک حمله هوایی در شهر «کلاسه» در حوالی حلب سوریه. ساکنان جنگ زده با فریاد و گریه بدنبال اعضای خانواده یا دوستانشان می گردند که زیر آوار مانده اند.

ویرانی های بر جای مانده از یک حمله هوایی در شهر «کلاسه» در حوالی حلب سوریه. ساکنان جنگ زده با فریاد و گریه بدنبال اعضای خانواده یا دوستانشان می گردند که زیر آوار مانده اند.

تازه‌ترین ویدیو