بعد از ظهر سلطنتی در ورزشگاه اووال

ویدیوها. بعد از ظهر سلطنتی در ورزشگاه اووال

در ادامه سفر به هند، شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون، دوک و دوشس کمبریج در ورزشگاه اووال در مسابقه کریکت خیریه ای که با حضور کودکان هندی برگزار شد، شرکت کردند.

در ادامه سفر به هند، شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون، دوک و دوشس کمبریج در ورزشگاه اووال در مسابقه کریکت خیریه ای که با حضور کودکان هندی برگزار شد، شرکت کردند.

تازه‌ترین ویدیو