زندگی پانداها در حیات وحش

زندگی پانداها در حیات وحش

دوربینهای مستقرشده در استان گانسو در شمال غربی چین زندگی پانداها را در حیات وحش به تصویر کشیده اند.

دوربینهای مستقرشده در استان گانسو در شمال غربی چین زندگی پانداها را در حیات وحش به تصویر کشیده اند.

تازه‌ترین ویدیو