بازگشت مهاجران
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

بازگشت مهاجران

اولین گروه از مهاجران بازگردانده شده از یونان روز دوشنبه وارد ترکیه شدند. این اقدام در چهارچوب توافق با اتحادیه اروپا انجام شد. هدف از این توافق متوقف کردن روند رو به رشد حرکت مهاجران به سوی اروپا بود.

اولین گروه از مهاجران بازگردانده شده از یونان روز دوشنبه وارد ترکیه شدند. این اقدام در چهارچوب توافق با اتحادیه اروپا انجام شد. هدف از این توافق متوقف کردن روند رو به رشد حرکت مهاجران به سوی اروپا بود.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست