Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader

Find Us

بازگشت مهاجران

ویدیوها. بازگشت مهاجران

اولین گروه از مهاجران بازگردانده شده از یونان روز دوشنبه وارد ترکیه شدند. این اقدام در چهارچوب توافق با اتحادیه اروپا انجام شد. هدف از این توافق متوقف کردن روند رو به رشد حرکت مهاجران به سوی اروپا بود.

اولین گروه از مهاجران بازگردانده شده از یونان روز دوشنبه وارد ترکیه شدند. این اقدام در چهارچوب توافق با اتحادیه اروپا انجام شد. هدف از این توافق متوقف کردن روند رو به رشد حرکت مهاجران به سوی اروپا بود.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی