رقص تانگوی اوباما

رقص تانگوی اوباما

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در ضیافت رسمی شام با رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد رقص دونفره تانگو را پذیرفت و برای دقایقی دست در دست رقصنده این مراسم هنرنمایی کرد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در ضیافت رسمی شام با رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد رقص دونفره تانگو را پذیرفت و برای دقایقی دست در دست رقصنده این مراسم هنرنمایی کرد.

تازه‌ترین ویدیو